Před nějakým časem jsme začali s týmem Unseen Academicals aplikovat Scrum a vyvíjet ve sprintech. Z předchozích zkušeností vím, že se často stává, že všechny úkoly ve sprintu tým nemusí dokončit včas. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet “malý experiment”. Možností, jak naložit s úkoly po konci sprintu, existuje několik. Samozřejmě…

Asi si teď říkáte: “Jako co že? Vánoční Retrospektiva v půlce ledna? Nebojte. Retrospektivy jsem se svými týmy dělal už před Vánoci. Celkem jsem použil dva přístupy a každý vyzkoušel s jedním týmem. První díl z #agileABC je o “jiné retrospektivě”.

Před Vánoci jsem se rozhodl, že retrospektivu udělám trochu…

Koronavirus nám překazil plány cestovat tento rok do Slovinska. I když nakonec by to bylo možné, my jsme neměli čas čekat, jak se vláda rozhodne. Proč? Protože máme plány, že jo? :) Proto padlo rozhodnutí, že raději pojedeme prozkoumat opět nějakou část Slovenska a cestou se zastavíme na Moravě.

Autostan — Proč jsme se pro něj rozhodli?

Protože…

Po první vlně koronaviru jsme v Eleveo udělali malý průzkum toho, jak se lidem pracovalo za mimořádných opatření, kdy museli zůstat pracovat doma. Nejen na základě výsledků jsem se potom snažil vytvořit sadu doporučení a tipů, co bychom příště měli dělat a dělat jinak. …

Při příležitosti velkého prázdninového nástupu 10 lidí konečně publikuji slíbený druhý a poslední díl o nástupu nových vývojářů do Zonky IT.

Nováčci během prvních dnů absorbovali hodně informací, které jim, alespoň doufám, pomohly nebo pomohou v rychlejší adaptaci. To, jak to při nástup do Zonky vypadá jsem popisoval v prvním…

Každý, kdo někdy nastupoval do nového zaměstnání, ví, že první dny nováčka ve firmě jsou důležité. Od prvního uvítání, přijetí novými kolegy, až po úplné zapracování ve firmě. Mám za to, že na detailech záleží a mohou hrát velkou roli ve formování vztahu, který si nováček vůči firmě vybuduje.

Před…

Ondřej Suchánek

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store