Před nějakým časem jsme začali s týmem Unseen Academicals aplikovat Scrum a vyvíjet ve sprintech. Z předchozích zkušeností vím, že se často stává, že všechny úkoly ve sprintu tým nemusí dokončit včas. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet “malý experiment”. Možností, jak naložit s úkoly po konci sprintu, existuje několik. Samozřejmě nejlepší je všechny položky ve sprintu dokončit. :) Možnosti jsem probral nejdřív se svými kolegy Scrum Mastery.

Katka se mnou sdílela článek Handling Work Left at the End of Sprint od Mikea Cohna, kde se nedokončený úkol na konci rozdělí na část, která je dokončená a na zbylou část se…


Asi si teď říkáte: “Jako co že? Vánoční Retrospektiva v půlce ledna? Nebojte. Retrospektivy jsem se svými týmy dělal už před Vánoci. Celkem jsem použil dva přístupy a každý vyzkoušel s jedním týmem. První díl z #agileABC je o “jiné retrospektivě”.

Před Vánoci jsem se rozhodl, že retrospektivu udělám trochu jinak. Dávalo smysl týmům nechat trochu vydechnout a zamyslet se nad věcmi z jiného úhlu pohledu. Zároveň jsem si mohl vyzkoušet, co jsem se naučil v kurzu PSM II u Karla Smutného.

Retrospektiva první — Narvi to všechno do TeamRetro

Určitě znáte TeamRetro. Běžně ho u nás v ELEVEO používáme ve všech týmech na retrospektivy (a ještě mj…


Koronavirus nám překazil plány cestovat tento rok do Slovinska. I když nakonec by to bylo možné, my jsme neměli čas čekat, jak se vláda rozhodne. Proč? Protože máme plány, že jo? :) Proto padlo rozhodnutí, že raději pojedeme prozkoumat opět nějakou část Slovenska a cestou se zastavíme na Moravě.

Autostan — Proč jsme se pro něj rozhodli?

Protože neradi trávíme čas na jednom místě. Tímto rozhodnutím alespoň navštívíme na dovolené více zajímavých míst. Zároveň jsme chtěli být pány svého času a místa. A hlavně, už nějakou dobu házím oko po obytných dodávkách, sleduju různé přestavby a možnosti (myslím, že do budoucna si určitě nějakou pořídíme), proto jsme se…


Po první vlně koronaviru jsme v Eleveo udělali malý průzkum toho, jak se lidem pracovalo za mimořádných opatření, kdy museli zůstat pracovat doma. Nejen na základě výsledků jsem se potom snažil vytvořit sadu doporučení a tipů, co bychom příště měli dělat a dělat jinak. Protože kdo ví, co bude… Třeba je to už příprava na podzim.

Naším cílem bylo zjistit, jak se lidem pracovalo v době karantény a následně se podle výsledků zaměřit na problémové oblasti a připravit se na pravděpodobnou podzimní vlnu a tedy i home office. …


Při příležitosti velkého prázdninového nástupu 10 lidí konečně publikuji slíbený druhý a poslední díl o nástupu nových vývojářů do Zonky IT.

Nováčci během prvních dnů absorbovali hodně informací, které jim, alespoň doufám, pomohly nebo pomohou v rychlejší adaptaci. To, jak to při nástup do Zonky vypadá jsem popisoval v prvním díle. Po krátkém rozkoukání přichází “křest ohňem” a nováčci se za plného provozu zapojují do práce pod vedením svého mentora, kterému říkáme buddy. Jak náš Buddy systém probíhá?

Buddy a buddy list

Každý nováček v IT má k sobě na začátku přiděleného pomocníka tzv. buddyho, který mu pomáhá zorientovat se v terminologii, kódu, vývojových…


Každý, kdo někdy nastupoval do nového zaměstnání, ví, že první dny nováčka ve firmě jsou důležité. Od prvního uvítání, přijetí novými kolegy, až po úplné zapracování ve firmě. Mám za to, že na detailech záleží a mohou hrát velkou roli ve formování vztahu, který si nováček vůči firmě vybuduje.

Před několika měsíci jsem se rozhodl, že vytvořím nadstavbu už vyladěného procesu onboardingu Lindy a Ondry z našeho HR. Proces jsem upravoval a vytvářel postupně. Jelikož nejsem HRista, nechal jsem se hodně inspirovat od COCUMA, Matěje Matolína a z dalších zdrojů. Bral jsem to podle toho, jak si myslím, že by…


Před Vánoci jsem připravoval akci Zonky IT Offsite a na ní jsem moderoval jeden workshop. Už dlouho jsem chtěl vyzkoušet cvičení na rozdíl mezi klasickým “waterfall” a iterativním “agile” přístupem, pomocí simulace. Ta možnost se objevila právě teď, neváhal jsem ji tedy využít.

Celá hra byla inspirovaná Scrum pong simulací a ukázala, jaké výhody má iterativní přístup. Šlo o hru, kde vaším úkolem je nahrát co nejvíc bodů pomocí přehazování míčků. Máte čas na přípravu, pak na realizaci, pak zase na přípravu atd.

Jaká byla tedy pravidla?

  • Všichni hrajete jako jeden tým — Nemůžete se rozdělit na několik menších týmů.
  • Míček musí mít letovou…


Zúčastnil jsem se Agile 2018, která se nesla v duchu povídání o praktikách a teorii agilu za cílem vzbudit ještě větší zájem o agilní vývoj u nás v ČR. V dnešní době je to hodně populární trend. Ze slova agile se stává buzzword a mnoho firem, u nás především finanční instituce a velké firmy jako telco, které do teď fungovaly starým způsobem a chtějí to změnit, si myslí, že agile je spasí.

Hlavní je ale podle mě změna kultury. Bez toho to nepůjde. Nestačí říct děláme agile, zavedeme Scrum, Kanban a je to. …

Ondřej Suchánek

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store