Co s nedokončeným sprintem?

Přecenění nedokončených úkolů

O co jde? Na konci každého sprintu se podíváme na nedokončené úkoly a u nich odhadneme zbývající část (např. chybí otestovat, zdokumentovat nebo nasadit) a daný úkol přeceníme. Do dalšího sprintu tedy jde úkol s novou hodnotou zbývající časti. Že je to tak trochu cheating? Nebojte není :)

  • Original estimation: 5
  • Remaining story points: 2
Report sprintu v JIRA — Původní i nové hodnoty jsou vždy dohledatelné.

Vliv na velocity

Jaký to má vliv na velocity? Tým se commitnul například k 5 úkolům za 28 story pointů, ale dokončil pouze 3 úkoly za 21 story pointů a 2 zbývající úkoly udělal zhruba na 75 %. Neměly by se tedy alespoň nějaké story pointy započítat do velocity sprintu i z těchto úkolů? Rozhodně neměly. A to z důvodu, že se jedině dokončený úkol považuje za hotový. Takže potenciál dokončit víc story pointů tu je, ale rozhodně to nezapočítáváme jako kdyby byl úkol dokončený.

Velocity chart JIRA — doplněný o poteciál dosáhnutelných story pointů, při dokončení všech úkolů včas.

A funguje vám to?

Ptal jsem se na to týmu na minulé retrospektivě a vypadá to, že zatím nemá proti aktuálnímu nastavení výhrady. Tým transparentně vidí, co mu u nedokončených úkolů chybí (často jsou to stále ty stejné věci) a může na to reagovat. Musím se přiznat, že zatím se nám moc nedaří dokončovat všechny položky, má ro svoje důvody. Rozhodně to budeme dál sledovat. Ale myslím a věřím, že už v nejbližším sprintu se nám podaří všechno dokončit. :) A přeceňování nedokončených úkolů se stane výjimečnou záležitostí.

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store