Poprvé autostanem

Autostan — Proč jsme se pro něj rozhodli?

Vysoké Tatry

Výbava aneb co s sebou?

Do auta by se ještě něco dalšího vešlo. :)
 • Vybavení na vaření
 • Jídlo (ano, ledničku jsme neměli a nechyběla nám)
 • Technika
 • Osobní hygiena
 • Oblečení (každý po jedné krabici)
 • Mycí prostředky a koření
 • krabice s botami — tenisky, trekové boty, boty do vody
 • věci na spaní — polštářky a spacáky
 • 2 x 10 l kanystr na vodu
 • lavor
 • vařič + 2 plynové 470 g bomby
 • plně vybavený ešus — tohle byl skvělý nákup :)
 • přenosná sprcha (to se ukázalo také jako skvělý kauf)
 • vyrovnávací klíny na auto (kdybychom stáli někde v menším kopci)
Naše přenosná sprcha, dřez na mytí nádobí a sporák :D

Cesta je cíl

 • 1. den — Macocha, Punkevní jeskyně, večerní Brno
 • 2. den — zámek Plumlov, Olomouc, Helfštýn, večerní Pustevny a Radhošť
 • 3. den — hrad Strečno, Terchová, Jánošíkove diery
 • 4. den — Oravský hrad a přehrada, Kvačianská dolina, Liptovská Mara
 • 5. den — Hrebienok, Zámkovského chata, Spišský hrad, Levoča
 • 6. den — Termální park Vrbov, Poprad, Tomašovský výhled
 • 7. den — Štrbské pleso, Popradské pleso
 • 8. den — Banská Bystrica
Pustevny
Kompa přes řeku Váh
Štrbské pleso

Náklady

 • půjčovné za autostan — 3 150 CZK/9 dní
 • benzín — 5 000 CZK
 • jídlo — 3 000 CZK
 • vybavení (vařič, bedny, plynové bomby) — 3 000 CZK
 • vstupy do památek a parkovné — 3 500 CZK

--

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Suchánek

Ondřej Suchánek

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

More from Medium

Thoughts 5

The Most Memorable Feedback

Voice over and Narration

Should you Read: Reminders of Him