Vítej v Zonky IT — 2. část

Buddy a buddy list

Každý nováček v IT má k sobě na začátku přiděleného pomocníka tzv. buddyho, který mu pomáhá zorientovat se v terminologii, kódu, vývojových nástrojích, platformě aj. Při výběru buddyho dbáme na to, aby tento člověk reprezentoval oborově co nejblíže zaměřeného kolegu, v ideálním případě
kolegu se stejným zaměřením a dlouhodobými zkušenostmi.

Ondra (buddy) ukazuje Markovi, jak opravit Replicu.
  • kontrolu základních přístupů (G Suite, JIRA atd.)
  • kontrolu a zařízení dalších přístupů podle pozice (Bitbucket, AWS, SSH klíč atd.), pokud jsou potřeba
  • TO-DO seznam toho nejdůležitějšího pro první dny
  • Doporučené — věci a úkoly nad rámec seznamu

Zpětná vazba

V první týdnu si s nováčkem sedne a popovídá Standa (náš CTO). Po 14 dnech se s nováčkem setkám i já a zjistím, jak se mu daří. Případně mu pošlu krátký dotazník. Druhou variantu využívám méně často a to hlavně u těch, kteří pracují ve větší vzdálenosti a není moc možností, jak se s nimi setkat osobně. Po prvním měsíci se nováček setká s buddym. Ten předem získá zpětnou vazbu od týmu a tu nováčkovi předá. Oboustranná pravidelná zpětná vazba je pro nás velmi cenná. Bez ní by se věci neposouvaly kupředu. U nás to máme nastavené tak, že zpětnou vazbu si dáváme hned a nečekáme na oficiální schůzku. A to, jak pozitivní, tak zaměřenou na zlepšení. Záměrně nepoužívám negativní, protože to svádí zapamatování jen toho špatného. Chceme naopak zafixovat to, co se daří.

  • první dny — onboarding a první týden
  • buddyho
  • tým v kterém pracuje
  • prostředí a kulturu Zonky
  • technologie, které používáme
  • jak často chce dostávat zpětnou vazbu v budoucnu
Část z dotazníku, který posílám nováčkovi po prvním měsíci

UX testování

V poslední době se nám osvědčilo, že nováčka taky zapojujeme do testování naší platformy z pohledu UX. Od Míry Semery dostane konkrétní zadání a “prokliká” si například průchod při zakládání investorského účtu. Tím získáváme zpětnou vazbu de facto zadarmo. Navíc nový člověk vnese zajímavé podněty, protože ještě není “profesně slepý” a zároveň se seznámí s produktem.

Nováček otestuje například proces zakládání investorského účtu

Tak to shrneme!

Na nováčka toho zkrátka první dny u nás čeká dost. Rozhodně se nudit nebude, a to ani v dalších měsících. Celý proces průběžně s Lindou a Ondrou z HR vylepšujeme. Pracujeme i na jeho probublání do dalších oddělení v Zonky. V tuto chvíli jím v IT prošlo už 40 lidí a doufám, že jich ještě pěkná řádka přibude.

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store